Zelfstandig leren en Taakwerk

Op De Vlinderakker stimuleren we een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen waarbij de kinderen mede verantwoordelijk worden gemaakt voor het eigen leerproces. Ons uitgangspunt hierbij is dat leren betekenisvol dient te zijn en aan dient te sluiten bij de belevingswereld. Omdat niet alle kinderen op dezelfde manier leren is er tijdens de lessen aandacht voor een grote diversiteit aan werkvormen.

Om het zelfstandig leren bij onze  leerlingen zoveel mogelijk te bevorderen heeft het team van De Vlinderakker een leerlijn Zelfstandigheid opgesteld met leerdoelen die bereikt worden aan het eind van elke groep. Een van de middelen die gebruikt wordt om deze doelen te bereiken is het Taakwerk met het daarbij horende planbord.  

In elke groep wordt gewerkt met taakwerk waarbij sprake is van een opbouwende lijn met betrekking tot de hoeveelheid werk, de mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen. Dit Taakwerk zal naast een algemeen gedeelte sterk afgestemd worden op de individuele behoefte van ieder kind. Om aan deze behoeften te kunnen voldoen werken we met een leerplein. Het leerplein is een krachtige leeromgeving centraal binnen de school. De aula wordt gezien als het leerplein, een ruimte waar zelfstandig en groepsoverstijgend gewerkt wordt. Zo kunnen leerlingen in alle rust bijvoorbeeld aan hun taakwerk werken of in overleg een plustaak uitvoeren. Op het leerplein is in de ochtend een  leerkracht aanwezig die zo nodig uitleg of instructie kan geven. Omdat leerlingen uit verschillende jaren bij elkaar zitten kunnen kinderen op het leerplein ook optimaal van elkaar leren.