Positive Behaviour Support

De Vlinderakker kijkt op een positieve manier naar gedrag van kinderen en leerkrachten. Er heerst op school een klimaat dat veilig is voor iedereen, waarbinnen je mag zijn wie je bent!

De Vlinderakker draagt bij aan integrale schoolveiligheid door duidelijke afspraken te hebben over hoe we met elkaar, kinderen en ouders om willen gaan. Waar we elkaar in kunnen versterken, waar de grenzen liggen en over hoe we elkaar aanspreken wanneer we ons hier niet aan houden. Positive Behaviour Support, ook wel PBS is duidelijk zichtbaar in de school. Samen met medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen besteden we veel aandacht aan positief gedrag en omgangsvormen. Het motto ‘Goed gedrag kun je leren!’ bekrachtigen wij als school doordat we samen duidelijk zijn in de gedragsverwachtingen en het gewenste gedrag aanleren door voordoen, nadoen en oefenen.