Ouderraad

De ouderraad is, net als de Medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen onze school. In de Ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en het team over het organiseren van activiteiten op school waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt. “Een ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van een school en hun ouders/verzorgers”.

Basisschool De Vlinderakker heeft een actieve ouderraad. Deze groep ouders doen dit geheel vrijwillig. De school is dan ook erg blij met zoveel betrokken vrijwilligers.

De belangrijkste doelstellingen en activiteiten van de ouderraad zijn:

  • De belangen van kinderen en ouders behartigen
  • De contacten tussen ouders en team bevorderen
  • Meewerken van ouders op school bevorderen
  • De ouders vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere instanties
  • Mede organiseren van allerlei activiteiten op school waaronder: de komst van de schoolfotograaf, het regelen van de wandelvierdaagse en allerlei vieringen
  • De schoolbijdrage beheren.

Van alle ouders wordt een bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder deze schoolbijdrage zijn activiteiten als: sint- en kerstviering, het schoolreisje, de schoolkrant, een Goed Doel actie, de sportdag, de ouderraaddag (laatste schoolweek) e.d. niet mogelijk.

De hoogte van de vrijwillige schoolbijdrage is € 22,50 per leerling per schooljaar. Het geld wordt via een machtiging geïnd door de penningmeester van de oudervereniging. De ouderraad geeft jaarlijks aan waaraan het geld wordt besteed.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en terug te vinden op de kalender. Op de vergaderingen wordt o.a. de voortgang in de voorbereiding van alle evenementen en activiteiten besproken. Namens het team neemt Ellie van Eert deel aan de vergaderingen.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden: Marieke Willems ( voorzitter) - Desirée van de Hamsvoord (penningmeester) - Wendy Kuijpers - Madelon van Gorp- Noor van de Pas - Ester Vingerhoets -Yvonne Pistorius

De ouderraad is een middel om mee te denken en te beslissen over het reilen en zeilen op de school van onze kinderen. De OR komt immers op voor de belangen van de kinderen en hun ouders. Hebt u een vraag of misschien wel een probleem en denkt u dat de OR hier het antwoord op heeft of bespreekbaar kan maken, schroom niet en laat het een van de OR- leden weten of neem telefonisch contact op met Marieke Willems (voorzitter) 013 5050891.