Bestuur

Samenwijs Hilvarenbeek Opvang & Onderwijs

Goede opvang, goed onderwijs en een sterke verbinding tussen beiden. Dat is het doel van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs. 

Opvang en onderwijs hebben de pedagogische aanpak, de didactische leerlijn en de zorgstructuur op elkaar afgestemd. Dit in het belang van het kind en van ouders, die een Samenwijscentrum zien als dé verblijfplaats voor hun kind, van babyfase tot het einde van de basisschool. Met de vorming van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs per 1 januari 2018 kunnen wij de doorlopende ontwikkellijn van kinderen nog beter ondersteunen. Centraal daarbij staat de missie: Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs!                       

Samenwijs De Vlinderakker opvang en onderwijs is één van de zes Samenwijscentra. Ook op De Vlinderakker is er sprake van één team met één pedagogische visie en één leidinggevende voor alle kinderen van 0 - 13 jaar. Het college van bestuur van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opvang en onderwijs. Samen werken we aan goede opvang en goed onderwijs. Dat betekent dat alle kinderen kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. En dat rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen. Wij streven niet alleen naar passend onderwijs maar ook naar passende opvang voor ieder kind, want ieder kind is uniek. Samenwijs speelt daar op in door een breed aanbod en waar nodig de juiste ondersteuning. En door de verbinding met alle partners rondom het kind. Op de eerste plaats betreft dat u als ouders, maar het gaat ook om de vele instanties op het gebied van sport, cultuur, zorg en natuur en milieu. Hopelijk slagen we er zo in uw kinderen de beste basis voor hun toekomst te geven. 
 

Arnoud van Leuven, voorzitter college van bestuur 

Marianne Commies, transitiemanager