Met elkaar optimaal ontwikkelen

De Vlinderakker streeft er naar om voor ieder kind optimale ontwikkelingskansen te creëren. De diversiteit onder vlinders is net zo groot als onder onze leerlingen. We willen elk kind ongeacht zijn/haar mogelijkheden en beperkingen de kans geven om die optimale ontwikkeling te realiseren.

Met elkaar:

Ouders en leerkrachten en leerlingen hebben elkaar nodig. Het is voor De Vlinderakker van groot belang dat deze partners elkaar vinden om voor ieder kind de optimale onderwijssituatie en pedagogische omgeving te creëren. Daarom werken ouders, leerlingen, schoolteam en kinderopvang zo optimaal mogelijk samen. Tijdens activiteiten slaan we de handen ineen, zodat de talenten van kinderen tot het hoogst haalbare ontwikkeld kunnen worden.

Optimaal:

om optimale resultaten bij iedere leerling te behalen heeft de leerkracht goed in beeld wat de mogelijkheden zijn van ieder kind. Ook hebben de leerkrachten goed zicht op de leerlijnen en delen aan het begin van een les de doelen met de leerlingen. Allemaal ingrediënten die bijdragen aan een optimale ontwikkeling.

Ontwikkelen:

Op De Vlinderakker willen we bereiken, dat iedere leerling via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, de kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. We streven naar een evenwichtige verdeling tussen cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. De maatschappij verandert en stelt andere eisen aan de school als vroeger. Kinderen groeien op in een digitale wereld waarin ze grote hoeveelheden informatie tot hun beschikking hebben. Het onderwijs in de 21e eeuw vraagt dus een andere kijk op leren.